Εναλλακτική διαχείριση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εναλλακτική διαχείριση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής

Κεφαλά, Ταξιαρχία

Τα οχήματα που φθάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και αποσύρονται από την κυκλοφορία, αποτελούν σήμερα μια από τις σημαντικότερες πηγές μόλυνσης και δημιουργίας αποβλήτων με αποτέλεσμα αρκετά σοβαρές ρυπαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μετά από έρευνα έχει διαπιστωθεί ότι οχτώ έως εννιά εκατομμύρια οχήματα απορρίπτονται ετησίως στην Ευρωπαϊκή 'Ένωση. Η πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος που αναλαμβάνει την διαχείριση και ανακύκλωση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους που ορίζεται από την οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με στόχο την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και ανακύκλωσης των πρώτων υλών και την βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής των αυτοκινήτων καθώς και την αξιοσημείωτη συμβολή του μοναδικού εγκεκριμένου και αδειοδοτημένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ, την ΕΔΟΕ, σύμφωνα με το άρθρο.105136/ΦΕΚ907Β/17.06.04.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανακύκλωση οχημάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.