Η διαχείριση της ποιότητας στην παραγωγή βιοκαυσίμων. Μια πρώτη προσέγγιση στα πλαίσια του προτύπου ISO 9001:2000

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η διαχείριση της ποιότητας στην παραγωγή βιοκαυσίμων. Μια πρώτη προσέγγιση στα πλαίσια του προτύπου ISO 9001:2000

Γιαννάκος, Αθανάσιος-Παναγιώτης

Τα βιοκαύσιμα είναι αποτέλεσμα της μίξης των συμβατικών καυσίμων με φυτικά έλαια. Είναι φιλικά προς το περιβάλλον καθώς έχουν μηδαμινές εκπομπές σε άζωτο δεν επηρεάζουν τον κύκλο του αζώτου. Με την αποφυγή της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου αντιμετωπίζεται η κλιματική αλλαγή, εξασφαλίζεται η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, μειώνεται η εξάρτηση από το πετρέλαιο και δίνεται η δυνατότητα τοπικής ανάπτυξης με την παραγωγή ενεργειακών καλλιεργειών. Οι ενεργειακές καλλιέργειες σε λίγα χρόνια θα έχουν αντικαταστήσει πλήρως τις παλιές παραδοσιακές, αφού με την νέα κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ) οι επιδοτήσεις αποδεσμεύονται από το ύψος της παραγωγής και μεταφέρονται στον ίδιο τον γεωργό. Οι ενεργειακές καλλιέργειες διακρίνονται σε πολυετείς και ετήσιες. Οι καλλιέργειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευδοκιμήσουν στον ελλαδικό χώρο για την παραγωγή βιοκαυσίμων είναι ο ηλίανθος και η ελαιοκράμβη για το βιοντήζελ, το κριθάρι, το σιτάρι τα τεύτλα, ο αραβόσιτος και το γλυκό σόργο για βιοαιθανόλη. Στόχος της ΕΕ είναι η υποκατάσταση τουλάχιστον του 10% των συμβατικών καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές μέχρι το 2020. Με τις οδηγίες 2003/30ES και 2003/96/ES αξιώνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή βιοκαυσίμων στη συνολική κατανάλωση καυσίμων από το 2% που ήταν το 2005 στο 5,75% μέχρι το έτος 2010. Η βιοαιθανόλη παράγεται από σακχαρούχα και αμυλούχα φυτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μείγματα με τη βενζίνη. Παρουσιάζει υψηλό αριθμό οκτανίων και υψηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο. Η προσθήκη της στη βενζίνη έχει ως αποτέλεσμα: Την αύξηση των πτητικών οργανικών ρυπαντών Τον σχηματισμό μεγαλύτερων ποσοτήτων αλδεϋδών.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομάζα, Ενέργεια από
Βιοκαύσιμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.