Εχθροί και ασθένειες της μηλιάς στο νομό Ημαθίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Εχθροί και ασθένειες της μηλιάς στο νομό Ημαθίας

Μπαλάκου, Μαρία

Το επιστημονικό όνομα της μηλιάς είναι Pyrus malus ή Malus communis. Ανήκει στην οικογένεια Rosaceae, στην υποοικογένεια Pomoidae και στο είδος Malus pumila. Στο Ν. Ημαθίας, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως γεωργικός, η μηλιά αποτελεί τη δεύτερη κυριότερη καλλιέργεια μετά τη ροδακινιά. Οι παραγωγοί του Ν. Ημαθίας χρησιμοποιούν νέα τεχνολογία, εφαρμόζουν καινούργιες μεθόδους καλλιέργειας και παραγωγής, συμμετέχουν στην ολοκληρωμένη γεωργία, ακολουθούν τις οδηγίες των γεωπόνων για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα αλλά παράλληλα να παράγουν μεγαλύτερη ποσότητα και καλύτερη ποιότητα. Η εργασία αυτή αναφέρεται περιληπτικά στις ποικιλίες μηλιάς που καλλιεργούνται στην περιοχή, στα στρέμματα, στις αποδόσεις, καθώς επίσης και σε διάφορα κλιματολογικά στοιχεία από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία. Επίσης γίνεται περιγραφή των σοβαρότερων έχθρων και ασθενειών που παρουσιάζονται στους μηλεώνες του Ν. Ημαθίας, όπως η Καρπόκαψα, η Ψώρα του San Jose, το Φουζικλάδιο, το Ωίδιο, η Φαιά Σήψη κ.α.

Thesis
NonPeerReviewed

Μηλιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.