Προστατευόμενες ονομασίες τροφίμων. Πλαίσιο εφαρμογής και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Προστατευόμενες ονομασίες τροφίμων. Πλαίσιο εφαρμογής και προοπτικές

Δάμου, Γεωργούλα

Η ένταξη σε ενιαίο φορέα άσκησης πολιτικής και σχεδιασμού όλου του τομέα παραγωγής, μεταποίησης, συντήρησης και ελέγχου των τροφίμων αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Είναι, δε, εμφανείς οι συνέπειες στην αλυσίδα της παραγωγής, μεταποίησης, μεταφοράς, αποθήκευσης και τελικής διάθεσης στον καταναλωτή, όσον αφορά τη φαλκίδευση της ανταγωνιστικότητας, της καταλληλότητας, της ποιότητας των προϊόντων, καθώς και της σταθερότητας των τιμών. Το ποσοστό της συνολικής εγχώριας ιδιωτικής κατανάλωσης που αναλογεί στα τρόφιμα, μειώνεται διαρκώς, έναντι των εισαγωγών τροφίμων από χώρες της Ε. Ε. ή Τρίτες χώρες. Η διείσδυση των ξένων τροφίμων στην εγχώρια αγορά, έχει προκαλέσει επιπτώσεις στην προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων για ανταπόκριση στις απαιτήσεις των ξένων αγορών. Το έλλειμμα στις συναλλαγές των προϊόντων διατροφής υπερπενταπλασιάστηκε, οι εισαγωγείς θριαμβεύουν. Η απελευθέρωση των εισαγωγών και ο έντονος ανταγωνισμός, θα λάβει νέες διαστάσεις με την διεύρυνση της Ε. Ε. με χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και με σαφείς επιπτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή. Οι επιπτώσεις από την καθυστέρηση στον επανασχεδιασμό, στην αναδιάρθρωση και στον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό είναι εμφανείς. Οι συνήθειες των καταναλωτών μεταβάλλονται και οι απαιτήσεις τους επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο στην ποιότητα και στη σχετική με αυτή καλύτερη τιμή. Η βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας είναι το κλειδί.

Thesis
NonPeerReviewed

Τρόφιμα, Βιομηχανία και εμπόριο των - Ενοποίηση και συγχώνευση
Προϊόντα - Εμπορική ονομασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.