Παγκοσμιοποίηση και Ε.Ο.Κ.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Παγκοσμιοποίηση και Ε.Ο.Κ.

Δανδόλου, Ευαγγελία

Αρχικά, οι χώρες της Ε.Ε. λαμβάνουν συλλογικές αποφάσεις μέσω κοινών θεσμικών οργάνων για να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, διατίθενται 500 εκατομμύρια € ως συνδρομή στους άνεργους για τηνεύρεση εργασίας. Τρίτον μέσω διαφόρων στρατηγικών η Ε.Ε. προσπαθεί να προωθήσειτον πολιτισμό ως παράγοντα ανάπτυξης σε συνεργασία με την UNESCO. Εν κατακλείδι,εξαιτίας της συνθήκης της Λισσαβόνας, επιφέρονται σημαντικές αλλαγές στο καταστατικό της λειτουργίας της. Παγκοσ μ ιοποίηση Η παγκοσμιοποίηση ως σύγχρονο φαινόμενο τοποθετείται στην οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1970. Ορίζεται ως η διαδικασία μετατροπής της οικουμένης σε μια ενιαία οικονομική, πολιτική και πολιτισμική επικράτεια με ολέθριες συνέπειες σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η άνιση κατανομή του πλούτου εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης καταδεικνύει τις τεράστιες διαφορές που χωρίζουν τις πλούσιες από τις φτωχές χώρες. Εμφανείς είναι οι επιπτώσεις σε ποικίλες εκφάνσεις της κοινωνίας όπως : στην οικονομία, στην θρησκεία και στα μέσα ενημέρωσης. Πιο συγκεκριμένα, η διεύρυνση του εμπορίου και της αγοράς, ο ανταγωνισμός των πολυεθνικών εταιρειών, η αύξηση της εγκλη μ ατικότητας, η εμφάνιση της μετανάστευσης και τα περιβαλλοντικά προβλήματα απασχολούν το σύγχρονο κόσμο. Επομένως η συγκρότηση της Ε.Ε. αποτελεί ένα αντιστάθμισμα στην ισχύουσα κατάσταση. Αρχικά, οι χώρες της Ε.Ε. λαμβάνουν συλλογικές αποφάσεις μέσω κοινών θεσμικών οργάνων για να βοηθήσουν τα κράτη - μέλη. ∆εύτερον, διατίθενται 500 εκατομμύρια € ως συνδρομή στους άνεργους για την εύρεση εργασίας. Τρίτον μέσω διαφόρων στρατηγικών η Ε.Ε. προσπαθεί να προωθήσει τον πολιτισμό ως παράγοντα ανάπτυξης σε συνεργασία με την UNESCO. Εν κατακλείδι, εξαιτίας της συνθήκης της Λισσαβόνας, επιφέρονται σημαντικές αλλαγές στο καταστατικό της λειτουργίας της.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή οικονομία
Παγκόσμια οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.