Η Τριανταφυλλιά στην παραγωγή ροδέλαιου = The Rose in rose oil production

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η Τριανταφυλλιά στην παραγωγή ροδέλαιου = The Rose in rose oil production

Ξανθοπούλου, Φωτεινή

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το φυτό τριαντ άφυλλο, το πιο σεβαστό και λαοφιλές άνθος από την αρχαιότητα μέχρ ι και σήμερα. Δίνονται πληροφορίες για την ανάπτυξη, τον πολλαπλασιασμό και τις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες για την επιτυχημένη καλλιέργειά του. Το θέμα της εργασίας επικεντρώνεται στο είδος Rosa damascena, το οποίο καλλιεργείται για την παραγωγ ή ροδέλαιου κυρίως στην Βουλγαρία. Η γειτονική μας χώρα έχει αναπτύξει μια σημαντική βιομηχανία από τον 16 ο αιώνα και αποτελεί την κυριότερη χώρα παραγωγής ροδέλαιου. Εφαρμόζει μια δική της τεχνολογία εγκατάστασης, πολλαπλασιασμού και καλλιέργειας του δα μασκηνού τριαντάφυλλου με αξιόλογα αποτελέσματα. Η απόσταξη επίσης του ροδέλαιου αποτελεί μέρος της ιστορίας της και εφαρμόζεται σήμερα σε βιομηχανική κλίμακα. Λόγω της υψηλής του τιμής, το ροδέλαιο ονομάζεται σήμερα ως «ο ρευστός χρυσός». Παρακάτω παρο υσιάζονται τα συστατικά στοιχεία του ροδέλαιου, οι χημικές και φυσικές του ιδιότητες. Η χρήση του, όπως και του ροδόνερου είναι ευρεία και επικεντρώνεται στην κοσμετολογία και την φαρμακευτική. Αναφέρονται επίσης κάποια άλλα είδη του γένους τριαντάφυλλου καθώς και η χρήση αυτών. Η πειραματική καλλιέργεια του βιομηχανικού τριαντάφυλλου ξεκίνησε από το 2004 στην χώρα μας με ενθαρρυντικά αποτελέσματα και πολλές προοπτικές.

Thesis
NonPeerReviewed

Αρωματικά φυτά
Τριανταφυλλιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.