Παλαιές και νέες τεχνολογίες για την παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη: το παράδειγμα Μελίτη-Αγίου Δημητρίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Παλαιές και νέες τεχνολογίες για την παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη: το παράδειγμα Μελίτη-Αγίου Δημητρίου

Σουράνη, Φραγκίσκα
Δαρδαμάνης, 'Αρης-Κωνσταντίνος

Ο Λιγνίτης βρίσκεται σε αφθονία στο υπέδαφος της Ελλάδας. H Χώρα μας κατέχει τη δεύτερη θέση σε παραγωγή λιγνίτη στην Ε.Ε. και την έκτη παγκοσμίως. Τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα ανέρχονται σε 3,1 δις τόνους. Εξ αυτών η ΔΕΗ Α.Ε. έχει δικαιώματα εκμετάλλευσης που καλύπτει ποσοστό της τάξεως του 60%. Το 2005 εξορύχθηκαν συνολικά 67,3 εκατ. τόνοι. Τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα & τη Μεγαλόπολη εξασφαλίζουν στην ελληνική οικονομία το σημαντικότερο καύσιμο πάνω στο οποίο βασίστηκε ο ηλεκτρισμός της Χώρας από την ίδρυση της ΔΕΗ. Σήμερα, οι 7 λιγνιτικοί σταθμοί καλύπτουν το 41,6% της εγκατεστημένης ισχύος της ΔΕΗ και παράγουν το 60% περίπου της ετήσιας ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια. Ο λιγνίτης συνεχίζει και είναι καύσιμο στρατηγικής σημασίας, αφού εξακολουθεί να έχει άμεσα ελεγχόμενο κόστος εξόρυξης, που εξασφαλίζει την αναγκαία σταθερότητα & ασφάλεια εφοδιασμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί
Λιγνίτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.