Εκπτωτικά σουπερμάρκετ και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Εκπτωτικά σουπερμάρκετ και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Δαρίσαπλη, Αθανασία

Το λιανεμπόριο είναι ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς τομείς διεθνώς. Ήδη από το 1900 έχουν εμφανιστεί οι μεγάλες επιχειρήσεις λιανεμπορίου, οι οποίες έχουν κάνει μεγάλα βήματα προόδου (μεγάλα καταστήματα, αλυσίδες καταστημάτων, πολυκαταστήματα, super market, κ.λ.π.) και καλύπτουν ένα σεβαστό μέρος της αγοράς, σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων. Ιστορικά έχει θεωρηθεί ως η πώληση αγαθών στους καταναλωτές μέσω των καταστημάτων. Σήμερα ωστόσο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια αρκετά ευρύτερη δραστηριότητα. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή για το λιανεμπόριο και τις διακρίσεις του, ο οποίος είναι ο χώρος όπου πραγματοποιείται η διακίνηση και η πώληση των ιδιωτικών εμπορικών ετικετών. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα τους, την τιμή διείσδυσης που χρησιμοποιούν και τι ποσοστό καταλαμβάνουν σε διάφορες χώρες. Στην συνέχεια παραθέτουμε στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί στην Αμερικανική και στην Ελληνική αγορά καθώς και για την στάση των καταναλωτών απέναντι σε αυτά. Στο τρίτο κεφαλαίο αναφέρονται διάφοροι παράγοντες ανάπτυξης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, όπως είναι η αυξημένη δύναμη των λιανοπωλητών, η καινοτομία των προϊόντων τους, η διαφήμιση και η συνείδηση καταναλωτικής τιμής. Επίσης πραγματοποιήθηκε μια συσχέτιση μεταξύ του εισοδήματος και της συνείδησης καταναλωτικής τιμής και εξηγείται τα κίνητρα αγοράς των καταναλωτών. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο για την κατανόηση της συνείδησης καταναλωτικής τιμής, γιατί ποικίλει στις διάφορες κατηγορίες προϊόντων και πως μπορεί να οδηγήσει στην αγορά ιδιωτικών εμπορικών ετικετών. Παρουσιάζονται τους παράγοντες που επηρεάζουν την συνείδηση τιμής, τους λόγους για τους οποίους οι καταναλωτές πληρώνουν συνήθως υψηλές τιμές καθώς και τον ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των επωνύμων. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται οι υποθέσεις της ερευνάς μας η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο μεγάλες αλυσίδες super market στην Βόρεια Ελλάδα. Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στην παρουσίαση και το ιστορικό των δύο μεγάλων αλυσίδων super market στην Βόρειο Ελλάδα

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Εμπορική ονομασία
Εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.