Εχθροί ασθένειες και ζιζάνια στην καλλιέργεια των ζαχαροτεύτλων στην ευρύτερη περιοχή Δήμου Αλεξάνδρειας του Ν. Ημαθίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εχθροί ασθένειες και ζιζάνια στην καλλιέργεια των ζαχαροτεύτλων στην ευρύτερη περιοχή Δήμου Αλεξάνδρειας του Ν. Ημαθίας

Κολιούκος, Δημήτριος

Ο όρος ζάχαρη αναφέρεται στη ζαχαρόζη, που είναι φυσικό προϊόν και περιέχεται σε πολλά φυτά. Εξάγεται όμως, βιομηχανικά, σε όλο τον κόσμο από δύο καλλιεργημένα φυτά: το ζαχαροκάλαμο, που καλλιεργείται στην τροπική και υποτροπική ζώνη και το ζαχαρότευτλο, που καλλιεργείται στην εύκρατη ζώνη. Η ζαχαρόζη αποτελείται από δύο μόρια, ένα μόριο γλυκόζης και ένα μόριο φρουκτόζης. Στην παρούσα εργασία, αρχικά, αναφέρεται η βοτανική περιγραφή του ζαχαρότευτλου, στη συνέχεια η ιστορία της ζάχαρης στην Ελλάδα. Στο επόμενο κεφάλαιο καταγράφονται η ασθένειες του φυτού και κατόπιν καταγράφονται τα έντονα και τα ζιζάνια και τα προβλήματα που προκαλούνται. Στο τέλος προτείνονται οι τρόποι και τα φυτοφάρμακα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την καταπολέμησή τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτοφάρμακα
Ζαχαρότευτλο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.