Η Διαφοροποίηση των πηγών περιττωματικής μόλυνσης των υδάτων με τη μέθοδο Wiggins

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η Διαφοροποίηση των πηγών περιττωματικής μόλυνσης των υδάτων με τη μέθοδο Wiggins

Ένεζλης, Στυλιανός

Ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών στον άνθρωπο μέσω του νερού διαφέρει ανάλογα με την προέλευση των μικροοργανισμών. Οπότε ο προσδιορισμός της προέλευσης των μικροοργανισμών παίζει κύριο ρόλο για την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Έτσι πολλές μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για αυτό τον σκοπό. Όμως αυτές οι μέθοδοι θα πρέπει να έχουν υψηλά ποσοστά πρόβλεψης αλλά ταυτόχρονα να μην είναι δαπανηρές και χρονοβόρες και να μην χρειάζονται εξειδικευμένο εξοπλισμό. Η μέθοδος της ανάλυσης της ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά των δεικτών που βρίσκονται στα φυσικά ύδατα όπως την παρουσίασε πρώτος ο Wiggins πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους ερευνητές. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα η εργασία αυτή παρουσιάζει την εφαρμογή της μεθόδου Wiggins χρησιμοποιώντας την Escherichia coli ως δείκτη σε δύο περιοχές της Αμερικής καθώς και την σύγκριση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικούς μικροοργανισμούς ως δείκτες (Escherichia coli και Enterococcus spp) σε υποτροπικά ύδατα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μόλυνση υδάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.