Προκαταρκτικός έλεγχος ποιότητας νερών του ποταμού Λασπία (Ν. Ξάνθης) και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2010 (EL)
Προκαταρκτικός έλεγχος ποιότητας νερών του ποταμού Λασπία (Ν. Ξάνθης) και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Δαλακούρα, Αικατερίνη

Η έρευνα μικρών ποτάμιων συστημάτων είναι γενικώς περιορισμένη, αν και πολλά από αυτά είναι πολύ επιβαρυμένα και έχουν αξιοσημείωτη οικολογική σημασία. (Dassenakis et al., 1998). Στην εργασία αυτή έγινε προκαταρκτικός έλεγχος των φυσικοχημικών παραμέτρων ποιότητας κατά μήκος του ποταμού Λασπία, για δύο μήνες, με στόχο την εκτίμηση της περιβαλλοντικής ποιότητας των νερών του.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβαλλοντικές απόψεις
Ποταμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.