Φυσικό αέριο: το καύσιμο του παρόντος και του μέλλοντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Φυσικό αέριο: το καύσιμο του παρόντος και του μέλλοντος

Βολιώτης, Παναγιώτης

Η είσοδος του Φυσικού αερίου στο ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας, παρότι η χρήση αερίων καυσίμων στην βιομηχανία και τις εγκαταστάσεις μαγειρείων έχει ξεκινήσει από την δεκαετία του 1950, αποφασίσθηκε από την πολιτεία κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1990 για δύο λόγους. α). Την σταδιακή μείωση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο που μετά την ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του 1970 επιβαρύνει την εθνική οικονομία και μειώνει την ανταγωνιστικότητά της. β). Το μικρότερο κόστος και την συνεχή ροή απεριόριστων ποσοτήτων, μέσω των διακρατικών συμφωνιών, την μικρότερη επιβάρυνση της οικονομίας και του περιβάλλοντος λόγω της <<υψηλής>> καθαρότητάς του ως καύσιμο. Το φυσικό αέριο λέγεται και μεθάνιο γιατί είναι το κύριο συστατικό του. Το φυσικό αέριο αποτελεί μίγμα αερίων υδρογονανθράκων, το οποίο εξάγεται από τις υπόγειες κοιλότητες υπό υψηλή πίεση και μεταφέρεται προς τους τόπους όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί όπως είναι, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυσικό αέριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.