Διαχείριση απορριμμάτων κατά τη λειτουργία αξόνων - το παράδειγμα της Εγνατίας οδού = Management of hazardous and non-hazardous waste from the operation of motorways - the example of Egnatia motorway

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διαχείριση απορριμμάτων κατά τη λειτουργία αξόνων - το παράδειγμα της Εγνατίας οδού = Management of hazardous and non-hazardous waste from the operation of motorways - the example of Egnatia motorway

Μυλωνά, Σοφία

Μελετάται το πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων, επικίνδυνων και μη, κατά μήκος ενός αυτοκινητοδρόμου και πιο συγκεκριμένα κατά μήκος της Εγνατίας Οδού. Περιλαμβάνει την αναλυτική παρουσίαση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων καταγραφής των συλλεγόμενων απορριμμάτων στις περιοχές αρμοδιότητας των τεσσάρων (4) Περιφερειακών Υπηρεσιών (Ιωαννίνων, Γρεβενών, Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής) καθώς και εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης. Αναφέρονται βασικοί όροι και παρατίθεται πλήρης περιγραφή και κατηγοριοποίηση των απορριμμάτων αρχικά σε γενικές γραμμές και στη συνέχεια πιο συγκεκριμένα για τα απορρίμματα τα οποία συναντώνται σε έναν αυτοκινητόδρομο. Επίσης, αναφέρονται οι Επιπτώσεις των Γραμμικών Έργων στο κοινωνικό σύνολο, στην οικονομία, στο περιβάλλον και στο φυσικό τοπίο και την αισθητική. Αναφέρεται και το Νομοθετικό Πλαίσιο που αφορά στη Διαχείριση των Απορριμμάτων και στη Προστασία του Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα Διαχείρισης Απορριμμάτων που υλοποιεί η Εγνατία Οδός είναι Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών και προτείνεται να υιοθετηθεί και από τις υπόλοιπες εταιρίες διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δρόμοι
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.