Φυτοπαθολογικά προβλήματα στην καλλιέργεια καπνού στο Ν. Καβάλας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Φυτοπαθολογικά προβλήματα στην καλλιέργεια καπνού στο Ν. Καβάλας

Κάκιρνταρ, Βαρβάρα

Σκοπός της παρούσα εργασίας είναι η περιγραφή και η καλλιέργεια του καπνού στο Ν. Καβάλας. Η σημασία της καπνοκαλλιέργειας για τη χώρα μας είναι αδιαμφισβήτητα μεγάλη, αφού αυτή αποτελούσε μία από τις πιο δυναμικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Στην εργασία γίνεται μια αναφορά στην ιστορία της καλλιέργειας και του εμπορίου του καπνού στην σύγχρονη Ελλάδα. Κατόπιν περιγράφονται οι τύποι και οι ποικιλίες του καπνού καθώς και οι καλλιεργητικές διαδικασίες. Στη συνέχεια καταγράφονται οι ασθένειες και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Στο τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Καπνός - Επεξεργασία
Φυτά - Ασθένειες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.