Δοκιμή ντόπιων ποικιλιών φασολιού (Phaseolus vulgaris L.) στα πλαίσια της βιολογικής γεωργίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Δοκιμή ντόπιων ποικιλιών φασολιού (Phaseolus vulgaris L.) στα πλαίσια της βιολογικής γεωργίας

Δημητρίου, Σταματία
Κοντοδήμας, Σωτήριος

Η εργασία αυτή είναι βασισμένη σε πείραμα που έλαβε χώρα στην περιοχή των Πρεσπών και στα στοιχεία που λήφθηκαν από αυτό. Στο πείραμα αυτό εγκαταστάθηκαν εφτά ντόπιες ποικιλίες φασολιών, που καλλιεργήθηκαν στα πλαίσια της βιολογικής γεωργίας. Oι ντόπιες ποικιλίες αυτές είναι: τρεις ποικιλίες Πρεσπών (περιοχές: Άγιος Γερμανός, Λαιμός- στρογγυλό και Πλατύ-πλακέ μεγάλο), μια ποικιλία από την περιοχή της Φλώρινας (Άλωνα- πλακέ), μια ποικιλία από τη F.Y.R.O.M (περιοχή Nacolets), μια ποικιλία από την περιοχή της Χρυσούπολη Καβάλας και μια ποικιλία από την περιοχή της Καστοριάς (Κορέστια – μικρό πλακέ). Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η σύγκριση αυτών των εφτά ποικιλιών ως προς την αποδοτικότητά και τα φυτικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και ως προς την προσαρμογή τους στα πλαίσια της βιολογικής γεωργίας. Για τον λόγο αυτό σε όλη την διάρκεια της βλαστικής περιόδου έγιναν δειγματοληπτικές μετρήσεις σε αντιπροσωπευτικά δείγματα διαφόρων μερών του φυτού, όπως φύλλα, άνθη, λοβούς, αλλά και μετά τη συγκομιδή σε δείγματα σπερμάτων. Σκοπός των μετρήσεων αυτών ήταν να καταστεί δυνατή η σύγκριση των εφτά ποικιλιών στα πλαίσια ενός χαμηλοεισροϊκού γεωργικού συστήματος, όπως είναι η βιολογική γεωργία, ώστε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, τα οποία θα αναλυθούν στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Φασόλια
Βιολογικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.