Παραγωγή ζάχαρης από ζαχαρότευτλα = Βeet sugar production

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Παραγωγή ζάχαρης από ζαχαρότευτλα = Βeet sugar production

Στεφανίδης, Στέφανος

Η παραγωγική διαδικασία της ζάχαρης από ζαχαρότευτλα αποτελείται από 6 κύρια στάδια. Πέραν του πρώτου μέρους της παρούσης εργασίας, στο οποίο παραθέτονται γενικά στοιχεία για την καλλιέργεια των τεύτλων και μια αναδρομή στο βάθος των χρόνων για το πώς άρχισε και πως εξελίχθηκε η βιομηχανία ζάχαρης ανά τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα μέρη αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα έξη κύρια στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε μέσω εκτεταμένης βιβλιογραφικής αναζήτησης και η απόδοσή τους στα κείμενα που ακολουθούν, έγινε με όσο το δυνατόν απλουστευμένο τρόπο, για την ευκολότερη κατανόησή τους. Στο δεύτερο μέρος γίνεται λόγος για τον τρόπο παραλαβής των τεύτλων από τα εργοστάσια και για την αποθήκευσή τους στα σιλό παραμονής που διαθέτει το καθένα από αυτά. Επίσης αναλύεται και ο καθαρισμός των τεύτλων καθώς και ο τρόπος κοπής τους. Το επόμενο μέρος αφορά το στάδιο της συμπύκνωσης. Αναφέρεται ο σκοπός που γίνεται η συμπύκνωση καθώς και οι βασικές αρχές της λειτουργίας της. Επίσης τονίζεται η σημασία του καθαρισμού των σωμάτων της συμπύκνωσης και παραθέτονται κάποια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν όπως και διάφοροι τρόποι αντιμετώπισής τους. Το επόμενο στάδιο αποτελεί η διαδικασία της κρυστάλλωσης της ζάχαρης. Αυτή χωρίζεται σε δύο επιμέρους υποστάδια. Την έψηση, στην οποία γίνεται η δημιουργία των κρυστάλλων και την φυγοκέντρηση, στην οποία διαχωρίζεται η ζάχαρη από την υπόλοιπη ζαχαρομάζα. Ακολούθως περιγράφεται το τελευταίο στάδιο της παραγωγής ζάχαρης, το οποίο περιλαμβάνει την ξήρανσή της, το κοσκίνισμα, την απομάκρυνση της σκόνης, την ενσάκκιση και στοιβασία της και την αποθήκευσή της είτε σε αποθήκες είτε σε σιλό. Τέλος, αναφέρονται και τα υποπροϊόντα που παράγονται από το ζαχαρότευτλο. Επίσης, υπάρχουν και δύο παραρτήματα στα οποία αναγράφονται το λεξικό όρων και φράσεων για την αποσαφήνιση ορισμένων εννοιών που αναφέρονται στη παρούσα εργασία και αναλυτικό σχεδιάγραμμα ροής της όλης παραγωγικής διαδικασίας της ζάχαρης. Καθ` όλη τη διάρκεια της εργασίας γίνεται χρήση πινάκων και σχεδιαγραμμάτων, για να γίνει περισσότερο κατανοητή η ύλη και τα στοιχεία που περιέχει.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζαχαρότευτλο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)