Παραγωγή ζάχαρης από ζαχαρότευτλα = Βeet sugar production

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Παραγωγή ζάχαρης από ζαχαρότευτλα = Βeet sugar production

Στεφανίδης, Στέφανος

Η παραγωγική διαδικασία της ζάχαρης από ζαχαρότευτλα αποτελείται από 6 κύρια στάδια. Πέραν του πρώτου μέρους της παρούσης εργασίας, στο οποίο παραθέτονται γενικά στοιχεία για την καλλιέργεια των τεύτλων και μια αναδρομή στο βάθος των χρόνων για το πώς άρχισε και πως εξελίχθηκε η βιομηχανία ζάχαρης ανά τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα μέρη αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα έξη κύρια στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε μέσω εκτεταμένης βιβλιογραφικής αναζήτησης και η απόδοσή τους στα κείμενα που ακολουθούν, έγινε με όσο το δυνατόν απλουστευμένο τρόπο, για την ευκολότερη κατανόησή τους. Στο δεύτερο μέρος γίνεται λόγος για τον τρόπο παραλαβής των τεύτλων από τα εργοστάσια και για την αποθήκευσή τους στα σιλό παραμονής που διαθέτει το καθένα από αυτά. Επίσης αναλύεται και ο καθαρισμός των τεύτλων καθώς και ο τρόπος κοπής τους. Το επόμενο μέρος αφορά το στάδιο της συμπύκνωσης. Αναφέρεται ο σκοπός που γίνεται η συμπύκνωση καθώς και οι βασικές αρχές της λειτουργίας της. Επίσης τονίζεται η σημασία του καθαρισμού των σωμάτων της συμπύκνωσης και παραθέτονται κάποια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν όπως και διάφοροι τρόποι αντιμετώπισής τους. Το επόμενο στάδιο αποτελεί η διαδικασία της κρυστάλλωσης της ζάχαρης. Αυτή χωρίζεται σε δύο επιμέρους υποστάδια. Την έψηση, στην οποία γίνεται η δημιουργία των κρυστάλλων και την φυγοκέντρηση, στην οποία διαχωρίζεται η ζάχαρη από την υπόλοιπη ζαχαρομάζα. Ακολούθως περιγράφεται το τελευταίο στάδιο της παραγωγής ζάχαρης, το οποίο περιλαμβάνει την ξήρανσή της, το κοσκίνισμα, την απομάκρυνση της σκόνης, την ενσάκκιση και στοιβασία της και την αποθήκευσή της είτε σε αποθήκες είτε σε σιλό. Τέλος, αναφέρονται και τα υποπροϊόντα που παράγονται από το ζαχαρότευτλο. Επίσης, υπάρχουν και δύο παραρτήματα στα οποία αναγράφονται το λεξικό όρων και φράσεων για την αποσαφήνιση ορισμένων εννοιών που αναφέρονται στη παρούσα εργασία και αναλυτικό σχεδιάγραμμα ροής της όλης παραγωγικής διαδικασίας της ζάχαρης. Καθ` όλη τη διάρκεια της εργασίας γίνεται χρήση πινάκων και σχεδιαγραμμάτων, για να γίνει περισσότερο κατανοητή η ύλη και τα στοιχεία που περιέχει.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζαχαρότευτλο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.