Η καλλιέργεια του καπνού burley στην περιοχή των Γιαννιτσών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η καλλιέργεια του καπνού burley στην περιοχή των Γιαννιτσών

Συγγέρη, Χάϊδω

Για πολλές δεκαετίες ο καπνός ήταν μια από τις πλέον δυναμικές καλλιέργειες και το πρώτο από άποψη συναλλαγματικής αξίας εξαγώγιμο προϊόν της χώρας μας. Τα καπνά Burley είναι μια παλιά καλλιέργεια στην Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή των Γιαννιτσών. Σε αυτή την εργασία γίνεται προσπάθεια να περιγραφούν η εκτέλεση των διαφόρων καλλιεργητικών εργασιών και να υποδειχθούν τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε η καλλιέργεια να αποδίδει περισσότερο εισόδημα στον Έλληνα παραγωγό. Η δυνατότητα ανάπτυξης και προσαρμογής της καπνοκαλλιέργειας στις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς, καθώς και η παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων απαιτεί γνώση των νέων τεχνικών καλλιεργειών, γιατί μόνο έτσι είναι δυνατή η μέγιστη αξιοποίηση του γενετικού δυναμικού των παραδοσιακών αλλά και των νέων ποικιλιών καπνού.

Thesis
NonPeerReviewed

Καπνός (Φυτό) - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.