Η καλλιέργεια της μηλιάς στο Νομό Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η καλλιέργεια της μηλιάς στο Νομό Καστοριάς

Σωτηρόπουλος, Χαράλαμπος

Στον νομό της Καστοριάς εδώ και αρκετές δεκαετίες έχει αναπτυχθεί η καλλιέργεια οπωροφόρων δένδρων και ιδιαίτερα η καλλιέργεια της μηλιάς σε αρκετά μεγάλη έκταση , κυρίως στους παραλίμνιους δήμους του νομού . 5 για την πτυχιακή μου εργασία . Παρόλο που υπήρχαν αρκετές δυσκολίες κυρίως στην συγκέντρωση επαρκών στατιστικών στοιχείων σχετικά με καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν τον νομό όπως η συχνότητα των χιονοπτώσεων και των χαλαζοπτώσεων , ή η στατιστική καταγραφή των εξάρσεων των διαφόρων ασθενειών και εχθρών σε τοπικό επίπεδο . Στις σελίδες που ακολουθούν καταγράφονται αρχικά οι τρόποι με τους οποίους επηρεάστηκε η ανάπτυξη της καλλιέργειας, από τις επικρατούσες στον νομό κλιματικές, εδαφολογικές αλλά και κοινωνικές συνθήκες. Ακολουθεί μια πιο αναλυτική μελέτη του κλάδου παραγωγής, όπου παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία της βοτανικής ταξινόμησης, οι εδαφοκλιματικές απαιτήσεις του φυτού, οι κυρ ιότερες ποικιλίες και κλωνικά υποκείμενα της καλλιέργειας, αλλά και κάποια απαραίτητα στοιχεία για την εγκατάσταση των οπωρώνων. Έπειτα παρουσιάζονται οι καλλιεργητικές εργασίες που είναι απαραίτητες για την ομαλή εξέλιξη της καλλιέργειας όπως οι λιπάνσεις, και το κλάδεμα , καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης των ζιζανίων και των διάφορων εχθρών και ασθενειών του φυτού . Τέλος παρουσιάζονται η συγκομιδή και η μετασυλλέκτικη μεταχείριση του προϊόντος όπως και τα ιδιαίτερα προβλήματα που απασχολούν τους καλλιεργητές του νομού καθώς και κάποιες προτάσεις για την λύση τους

Thesis
NonPeerReviewed

Μήλα - Απώλειες
Οπωροφόρα δένδρα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.