Εχθροί και ασθένειες του βαμβακιού στην επαρχία Γιαννιτσών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εχθροί και ασθένειες του βαμβακιού στην επαρχία Γιαννιτσών

Τσερικτσόγλου, Ιωάννης

Η καλλιέργεια του βαμβακιού έχει μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον και δεν απαιτεί μόνο εμπειρία αλλά και επιστημονικές γνώσεις. Στα πρώτα κεφάλαια εκτίθενται το ιστορικό της καλλιέργειας και στη συνέχεια ακολουθούν τα γενικά χαρακτηριστικά της Επαρχίας Γιαννιτσών όπου καλλιεργείται το μεγαλύτερο ποσοστό βαμβακιών, η κατανομή των εκτάσεων, η οργάνωση της παραγωγής, η περιγραφή του φυτού και της καλλιέργειας. Στη συνέχεια της εργασίας περιγράφονται τα κυριότερα έντομα εδάφους, μυζητικά-ακάρεα, μασητικά έντομα, ζιζάνια, και οι κυριότερες ασθένειες του βαμβακιού και των προβλημάτων που προκαλούν στους αγρούς καθώς και οι μέθοδοι αντιμετώπισής τους. Τα έντομα- ακάρεα-ζιζάνια ανήκουν στους σπουδαιότερους εχθρούς εξαιτίας του ότι όχι μόνο μειώνουν την παραγωγή αλλά υποβαθμίζουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Η μειωμένη ποσότητα και η υποβαθμισμένη ποιότητα σε συνδυασμό με τα έξοδα των εντομοκτόνων- ακαρεοκτόνων-ζιζανιοκτόνων έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνουν το κόστος παραγωγής του βαμβακιού. Προκειμένου να γίνει ακριβέστερη εστίαση στα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της Επαρχίας των Γιαννιτσών συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο υποβλήθηκε και συμπληρώθηκε από 20 βαμβακοπαραγωγούς το φθινόπωρο του 2010.

Thesis
NonPeerReviewed

Βαμβάκι - Ασθένειες και παράσιτα
Φυτοπροστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.