Τοπικό σύμφωνο ποιότητας: η περίπτωση του Νομού Ξάνθης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Τοπικό σύμφωνο ποιότητας: η περίπτωση του Νομού Ξάνθης

Βασιλειάδου, Μαρία

Περιγράφονται δείκτες ευημερίας του Νομού και η συμμετοχή του στα συνολικά μεγέθη της χώρας, το ανάγλυφο της περιοχής καθώς και οι χρήσεις γης του Νομού της Ξάνθης. Επισημαίνονται στοιχεία σχετικά με τις δημογραφικές τάσεις και την πληθυσμιακή εξέλιξη του Νομού, την σύνθεση του πληθυσμού κατά ηλικία και φύλο και υπολογίζονται δείκτες αναλογίας του φύλου και ο δείκτης εξάρτησης. Επίσης παρατηρούνται ποσοστά των απασχολούμενων και άνεργων πληθυσμών του Νομού οι οποίοι αποτελούν τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Ξάνθης. Τέλος αναφέρονται κάποιοι πίνακες με τα ποιο σημαντικά στοιχεία για ένα Νομό. Οι πίνακες αυτοί σχετίζονται με τα δημοσιονομικά, τις καταθέσεις, την βιομηχανία και τις κατασκευές, την γεωργία, τις επενδύσεις, τον τουρισμό και την παιδεία, καθώς επίσης και την υγεία, επικοινωνία και συγκοινωνίες του Νομού της Ξάνθης.

Thesis
NonPeerReviewed

Απασχόληση
Αγροτουρισμός - Διοίκηση και οργάνωση
Αγροτική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.