Κυριότερα έντομα ζαχαρότευτλων στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Κυριότερα έντομα ζαχαρότευτλων στην Ελλάδα

Χιώνης, Κωνσταντίνος

Η εργασία αυτή εξετάζει κυρίως τα σημαντικότερα έντομα των ζαχαροτεύτλων στην Ελλάδα. Η εκτενέστερη ανάπτυξη της ύλης του φυτού οφείλεται στην αλματώδη πρόοδο που παρουσίασε, ώστε σε λίγα χρόνια καλύφθηκαν οι ανάγκες της χώρας σε ζάχαρη και η στρεμματική απόδοση έφθασε να είναι ανάμεσα στις υψηλότερες της Ευρώπης. Εξάλλου η εξάπλωση της τευτλοκαλλιέργειας βοήθησε την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας με τα υπολείμματα της καλλιέργειας, όπως είναι τα φύλλα με τις κορυφές, αλλά και με τα υποπροϊόντα της καλλιέργειας, όπως η υγρή και ξηρή πούλπα και η μελάσσα. Η εργασίας αναφέρεται στην καλλιέργεια των ζαχαροτεύτλων και δίνονται στοιχεία που αφορούν: στην καταγωγή και ιστορία του, στοιχεία τα οποία παρέχουν ενδείξεις και ως προς τις οικολογικές απαιτήσεις του φυτού, στην οικονομική σημασία του φυτού, στα βοτανικά χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται και με την ορθή καλλιεργητική τεχνική, στις οικολογικές απαιτήσεις, οι οποίες προσδιορίζουν την προσαρμοστικότητα του φυτού σε ένα δεδομένο περιβάλλον, στην καλλιεργητική τεχνική που περιλαμβάνει τις φροντίδες που παρέχει ο γεωργός για την παραγωγή του προϊόντος, στην τεχνολογία της επεξεργασίας του πρωτογενούς προίόντος, στα προϊόντα της καλλιέργειας, στη βελτίωση και σποροπαραγωγή του φυτού. Το δεύτ ερο μέρος περιλαμβάνει τα κυριότερα έντομα των ζαχαροτεύτλων στην Ελλάδα όπου εμφανίζεται ένας μεγάλος αριθμός με ισχυρότερη ένταση προσβολών σε σύγκριση με τις χώρες της λοιπής Ευρώπης. Τα είδη των τάξεων αυτών διακρίνονται ανάλογα του φυτικού μέρους που προσβάλλουν και του σταδίου προσβολής σε ζωικούς εχθρούς εδάφους, φυλλώματος και φυταρίων. Επίσης, αναφέρονται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, τα φυτά ξενιστές, η βιολογία, οι ζημιές και η αντιμετώπιση των ειδών εντόμων.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτά - Ασθένειες
Ζαχαρότευτλο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.