Ασθένειες της ροδακινιάς στο Νομό Ημαθίας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2009 (EL)
Ασθένειες της ροδακινιάς στο Νομό Ημαθίας

Υφαντίδης, Δημήτριος

Η ροδακινιά είναι το σπουδαιότερο είδος από τα πυρηνόκαρπα. Έχει διαδοθεί και προσαρμοστεί στην εύκρατη ζώνη, όσο ελάχιστα είδη οπωροφόρων. Σήμερα τα ροδάκινα, ύστερα από τα μήλα και τα εσπεριδοειδή, καταναλώνονται σε μεγάλο ποσοστό. Η διάθεσή τους στην αγορά διαρκεί περισσότερο από τρεις μήνες. Για τη χώρα μας τα ροδάκινα έχουν ξεχωριστή σημασία, γιατί ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής εξάγεται και αποτελεί σπουδαία πηγή συναλλάγματος. Στην παρούσα εργασία, αρχικά, αναφέρονται τα βοτανικά χαρακτηριστικά του φυτού και οι καλλιεργητικές εργασίες που γίνονται. Στο επόμενο κεφάλαιο καταγράφονται αναλυτικά οι ασθένειες (συμπτώματα, αιτιολογία, καταπολέμηση κ.α.). Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της μελέτης.

Thesis
NonPeerReviewed

Φρούτα - Ασθένειες και επιβλαβή έντομα
Ροδακινιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.