Συστήματα ανακύκλωσης χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2010 (EL)
Συστήματα ανακύκλωσης χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών στην Ελλάδα

Ρομποτή, Χαραλαμπία-Δήμητρα

Από την παραπάνω μελέτη σχετικά με την ανακύκλωση χαρτιού χαρτονιού στην Ελλάδα, προκύπτει πως η ανακύκλωση στην χώρα μας βρίσκεται ακόμα σε στάδιο εξέλιξης. Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες ( Η.Π.Α., Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη ), στην χώρα μας η ανακύκλωση του χαρτιού συναντάει σημαντικά εμπόδια, τα ποσοστά ανακύκλωσης είναι ακόμα χαμηλά σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαμε να πετύχουμε, το επάγγελμα του εμπόρου παλαιού χάρτου δύει και η ελληνική χαρτοβιομηχανία δεν φαίνεται προς το παρόν να είναι ικανή να απορροφήσει την ποσότητα χρησιμοποιημένου χαρτιού που συγκεντρώνεται προς ανακύκλωση, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να απορροφήσει μεγαλύτερες ποσότητες εφόσον επεκταθούν τα προγράμματα ανακύκλωσης. Η παραγωγή χαρτιού στην Ελλάδα ακολούθησε κατά την προηγούμενη 10ετία μια αυξητική πορεία, η οποία δυστυχώς κατά την διάρκεια των ετών μειώθηκε αισθητά, όπως επίσης πολλές αυξομειώσεις έχει δεχθεί η εισαγωγή και εξαγωγή χαρτιού. Η συλλογή χαρτιού – χαρτονιού, όπως και η διαλογή γίνονται στην χώρα μας με τον συνηθισμένο τρόπο. Συγκεκριμένα η συλλογή γίνεται είτε με απορριμματοφόρα, είτε συλλέγοντας τα υλικά στην πηγή (μέσα στα εργοστάσια, γραφεία, επιχειρήσεις κ.α.), ενώ η διαλογή γίνεται χειρωνακτικά ή με μηχανήματα. Επίσης στην Ελλάδα πολλοί πολίτες, τυπογραφεία, σούπερ-μάρκετ, μαγαζιά, γραφεία, σχολεία, Ο.Τ.Α. προσδοκούν να βγάλουν πολλά χρήματα από τη συλλογή ακόμα και μίας μικρής ποσότητας χρησιμοποιημένου χαρτιού, κάτι φυσικά αδύνατο με τις σημερινές συνθήκες στην αγορά παλιού χαρτιού. Συνοψίζοντας μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αν θέλουμε να αυξηθεί το ποσοστό ανακύκλωσης χαρτιού στην χώρα μας και η διαδικασία αυτή να συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και την μακροχρόνια δημιουργία ευκαιριών για κοινωνικά χρήσιμες οικονομικές δραστηριότητες με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, χρειάζεται να προωθηθούν από κοινού μία σειρά πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Χαρτί
Ανακύκλωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.