Ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών

Θεοδωρόπουλος, Κωνσταντίνος
Βαγγέλης, Ηλίας

Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας με τίτλο «Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών» είναι η μελέτη της παρούσας κατάστασης της ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα. Υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες ανακύκλωσης ΑΗΗΕ που παρουσιάζουν δυσκολίες και ιδιαιτερότητες η κάθε μία. Επίσης σημαντικές είναι και οι διαφορές μεταξύ παραγωγής και ανακύκλωσης. Από τα παραπάνω και σύμφωνα με σχετικές μελέτες η ανακύκλωση όπως και η μεταφορά αποτελούν εργασιοβόρες δραστηριότητες και αναμένεται να συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Πολύ σημαντικό για την Ελλάδα κρίνεται η λειτουργία του πρώτου εργοστασίου ανακύκλωσης ΑΗΗΕ. Επίσης σημαντική είναι η ίδρυση και λειτουργία της εταιρείας «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» που αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. Η εταιρεία έχει πρωταρχική επιδίωξη την επίτευξη των Εθνικών Στόχων, έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευών
Ανακύκλωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.