Βιολογικός καθαρισμός αστικών λυμάτων = Biological treatment of municipal wastewaters

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Βιολογικός καθαρισμός αστικών λυμάτων = Biological treatment of municipal wastewaters

Ντόντης, Ηλίας
Χουλιάρας, Λάμπρος

Ο σύγχρονος πολιτισμένος κόσμος, μεταξύ των άλλων προβλημάτων που έχει να αντιμετωπίσει, επωμίζεται να προστατεύσει το περιβάλλον, το οποίο ο ίδιος, κάθε στιγμή, με τις ανεξέλεγκτες δραστηριότητές του ρυπαίνει, προσπαθώντας στη συνέχεια να αφαιρέσει τους επιβλαβείς ρύπους και τις ουσίες εκείνες που επιβαρύνουν τη φύση, για να έχει το δικαίωμα της επιβιώσεως εντός αυτής. Τα οικοσυστήματα εδάφους, αέρα, λιμνών, θαλασσών και ποταμών είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και όποιο από αυτά διαταραχτεί, επιδρά και στα άλλα, ανάλογα με το μέγεθος της ρυπάνσεως και τον κύκλο της αλυσίδας. Είναι λοιπόν αναγκαίο, τα στοιχεία τα οποία αποτελούν τα λύματα, να διαχωρίζονται (βιολογικός καθαρισμός) οδηγούμενα στον τελικό αποδέκτη (γη, ποταμό, θάλασσα, κλπ.), να καθίστανται ακίνδυνα και φιλικά προς το περιβάλλον, απολαμβάνοντας ότι ακόμη δύνανται να προσδώσουν σ’ αυτό, π.χ. πότισμα για ορισμένα είδη φυτών, άρδευση χώρων πρασίνου. Ο βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων είναι η διαδικασία της μετατροπής των οργανικών στοιχείων σε ανόργανα, με τη βοήθεια αερόβιων βακτηριδίων. Πραγματοποιείται από σειρά βιολογικών αερόβιων διεργασιών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Τα έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων έχουν πρόσφατη ιστορία στην Ελλάδα, αφού βιολογικοί καθαρισμοί οικιακών υγρών αποβλήτων μελετώνται και κατασκευάζονται συστηματικά στη χώρα μας τα τελευταία 25 – 30 χρόνια. Επιπλέον, τα τελευταία μόλις έτη, η πολιτεία και οι διάφοροι φορείς κάνουν προσπάθεια να οργανώσουν τον τομέα προστασίας περιβάλλοντος, μέσω νομοθετικού έργου και ελέγχων, χρηματοδοτήσεων μελετών και έργων, θεσμοθέτησης οργάνων και δημιουργίας σχετικών επιτροπών.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα, Οικιακά
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.