Ακουστική αιθουσών: μετρήσεις αντήχησης και υπολογισμός του μέσου συντελεστή απορρόφησης μεγάλων χώρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ακουστική αιθουσών: μετρήσεις αντήχησης και υπολογισμός του μέσου συντελεστή απορρόφησης μεγάλων χώρων

Σαρρής, Ιωάννης

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε όλους τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να γίνει μια ορθή και ολοκληρωμένη μελέτη του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού μιας αίθουσας που προορίζεται για ομιλία - διδασκαλία - πολλαπλή χρήση, ώστε η ακουστική ποιότητα να είναι εφάμιλλη της διεθνούς σχετικής νουθεσίας. Ξεκινώντας με μια ανασκόπηση των βασικών εννοιών της ακουστικής των μεγάλων κλειστών χώρων διερευνήσατε τη βιβλιογραφία προκειμένου να εντοπισθούν οι βασικές αντικοινωνικές και υποκειμενικές παράμετροι που συνδέονται με αυτήν. Προσδιορίσθηκε το βέλτιστο εύρος τινών για κάθε μια από τις ποσότητες αυτές σίφωνα με τη σχετική ελληνική και διεθνή νουθεσία και διερευνήθηκε η επίδραση των διαφόρων χαρακτηριστικών της αίθουσας (γεωμετρία, όγκος, υφή των οριακών επιφανειών) σε κάθε μια εξ' αυτών. Έπειτα και ως εφαρμογή των ανωτέρω πραγματοποιήθηκαν μμετρήσεις αξιολόγησης της ακουστικής ποιότητας 3 συνολικά αιθουσών διδασκαλίας καθώς, 1 αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της κτιριακής σχολικής εγκατάστασης του 7ου Γυμνασίου Περιστεριού, 2 αμφιθέατρα του Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας και 4 αίθουσες κινηματογράφου. Τα αποτελέσματα των πειραματικών μετρήσεων συγκρίθηκαν με τις προτεινόμενες στη βιβλιογραφία βέλτιστες τιμές και με τα αποτελέσματα θεωρητικών υπολογισμών βασισμένων στα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε αίθουσας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ακουστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.