Η ενεργειακή εξοικονόμηση των κτιρίων και το περιβαλλοντικό όφελος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η ενεργειακή εξοικονόμηση των κτιρίων και το περιβαλλοντικό όφελος

Πετρίδου, Μαρία
Ρούντσιου, Δήμητρα

Τα τελευταία χρόνια ο άνθρωπος χρησιμοποιώντας τα τεχνολογικά δεδομένα ακολούθησε άμετρη πορεία με σκοπό την συσσώρευση επιτευγμάτων και στήριξε την πρόοδο σε δύο άξονες την παραγωγή ενέργειας και αγαθών και την δημιουργία συνθηκών διαβίωσης που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της. Η υπερπαραγωγή όμως, εξάντλησε τις μέχρι τώρα γνωστές δυνατότητες του περιβάλλοντος, ενώ η παρέμβαση του ανθρώπου στη διαμόρφωση των συνθηκών ζωής του άλλαξε την εικόνα του και διατάραξε την ισορροπία του. Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές του πλανήτη υπέστησαν ανυπολόγιστη αφαίμαξη και κατασπατάληση. Μπροστά στην απειλή της, συχνά μη αναστρέψιμης, περιβαλλοντικής κρίσης, η ανθρωπότητα αναζητά βιώσιμες λύσεις για την κατασκευή των κτιρίων και την ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών μια και καλά γνωρίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την παραγωγή και λειτουργία των πόλεων, των κτιρίων και εν γένει των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η γνώση των πρακτικών και τεχνικών που ακολουθήθηκαν κατά την παράδοση στην αρχιτεκτονική, αποκτά μεγάλη σημασία για το σχεδιασμό σύγχρονων ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποδοτικών οικοδομικών τετραγώνων και κτιρίων. Η εποχή μας επιβάλλει συνολική αναβάθμιση του κτιστού περιβάλλοντος στη βάση μιας νέας οπτικής σχεδιασμού για υγιή, ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποδοτικά κτίρια και οικιστικά σύνολα. Κάθε πράξη σχεδιασμού, πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού, πρέπει να ανταποκρίνεται σε βιώσιμα πρότυπα σχεδιασμού και οικοδόμησης και να αναδεικνύει νέες αξίες και αντιλήψεις στον τρόπο παραγωγής του κτιστού περιβάλλοντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιοκλιματική αρχιτεκτονική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.