Ασθένειες και εχθροί του αμπελιού στο Δήμο Επανομής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ασθένειες και εχθροί του αμπελιού στο Δήμο Επανομής

Βαφειάδης, Βασίλειος

Η άμπελος καλλιεργείται στη χώρα μας από τα μέσα της 3ης χιλιετηρίδας π.χ. και αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές καλλιέργειες της ελληνικής γεωργίας. Οι σημερινές συνθήκες καλλιέργειάς της χαρακτηρίζονται δύσκολες λόγω της μικρής έκτασης των αμπελοτεμαχίων, της περιορισμένης εκμηχάνισης, της ανησυχητικής εξάπλωσης των ιολογικών ασθενειών. Το υψηλό κόστος των παραγόμενων αμπελουργικών προϊόντων και η χαμηλή ανταγωνιστικότητά τους στο διεθνές εμπόριο οδήγησαν τα τελευταία δέκα χρόνια στη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 15-20%. Η ορθολογική αντιμετώπιση των διάφορων ασθενειών και εχθρών της αμπέλου αποτελεί πρόβλημα περίπλοκο και προϋποθέτει την ικανότητα έγκαιρης αναγνώρισης της πάθησης και τη σωστή εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού φυτονόσων και ποικιλίας παθογόνων αιτίων (μύκητες, βακτήρια, ιοί, φυτοπλάσματα, μη παρασιτικά αίτια, ακάρεα, έντομα, νηματώδεις) δυσχεραίνει το έργο της αναγνώρισης. Εξάλλου, ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός φυτoπρoστατευτικών προϊόντων (μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα, νηματωδοκτόνα κλπ.) που κυκλοφορούν στο εμπόριο, προκαλεί περαιτέρω σύγχυση και αβεβαιότητα, ως προς την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων

Thesis
NonPeerReviewed

Φρούτα - Ασθένειες και επιβλαβή έντομα
Σταφύλια
Αμπελοκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.