Τεχνικές προσδιορισμού υγρασίας σε δείγματα καυσίμων με χρήση υδρόφιλων πολυμερών στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου υγρών καύσιμων: ISO 9001:2008

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Τεχνικές προσδιορισμού υγρασίας σε δείγματα καυσίμων με χρήση υδρόφιλων πολυμερών στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου υγρών καύσιμων: ISO 9001:2008

Καλαϊτζοπούλου, Κωνσταντίνα
Μανδυλά, Σπυριδούλα

Η μελέτη του φαινομένου της καύσης των προϊόντων πετρελαίου σε σχέση με τις επιπτώσεις που έχει στη ρύπανση του περιβάλλοντος αποτελεί στη σύγχρονη εποχή ένα από τα κυριότερα ζητήματα της τεχνολογία πετρελαίου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαιτήσεις επεξεργασίας του αργού πετρελαίου που διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων απόσταξης του. Ικανοποίηση συγκεκριμένων προδιαγραφών για την μεταφορά του πετρελαίου όσο αφορά την τάση ατμών. Διαχωρισμός πετρελαίου-αερίων. Διαχωρισμός παραγόμενου νερού- πετρελαίου και διάσπαση τυχόν σχηματιζόμενων γαλακτωμάτων νερού –πετρελαίου. Απομάκρυνση τυχόν οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών. Απομάκρυνση αλάτων για την κάλυψη απαιτήσεων διύλισης Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει επιπτώσεις στην ρύπανση του περιβάλλοντος και στις μηχανές εσωτερικής καύσης όπου χρησιμοποιούνται όλα τα προϊόντα πετρελαίου, είναι η υγρασία. Η μείωση της υγρασίας είναι μία πολύ σημαντική παράμετρος αφού η παρουσία της είναι υπεύθυνη για την διάβρωση τμημάτων του κινητήρα, τη δημιουργία πάγου σε χαμηλές θερμοκρασίες και άλλων σοβαρών προβλημάτων. Η απομάκρυνση της υγρασίας βελτίωσε τις φυσικο-χημικές ιδιότητες του υπό μελέτη καυσίμου και συγκεκριμένα αύξησε την θερμαντική ικανότητα του, μείωσε το ποσοστό υγρασίας και την αγωγιμότητα κατά ενώ αναμένεται και σημαντική μείωση των εκπομπών του αερίων ρύπων. Στην συνέχεια της διατριβής αναφέρονται οι φυσικοχημικές ιδιότητες και τα όρια των τιμών που κυμαίνονται ώστε τα καύσιμα να είναι κατάλληλα για χρήση. Στα πειράματα που διεξήχθησαν χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές προσδιορισμού της υγρασίας σε δείγματα καυσίμων diesel, biodiesel μείγματα diesel – biodiesel και JP8 με την χρήση υδρόφιλων πολυμερών (συνθετικό TPA, φυτικό ρητίνη).

Thesis
NonPeerReviewed

Χημικές διεργασίες
Πετρέλαιο
Καύσιμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.