Ανάπτυξη, αξιολόγηση μονάδων επεξεργασίας λυμάτων μικρής δυναμικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάπτυξη, αξιολόγηση μονάδων επεξεργασίας λυμάτων μικρής δυναμικότητας

Κωλέττης, Σίμος

Στην μελέτη που ακολουθεί έγινε ο υπολογισμός τεσσάρων συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για ένα συγκρότημα τεσσαρων (4) κατοικιών. Τα συστήματα που μελετήθηκαν είναι: ο Βόρθος, ο Τεχνητός Υγρότοπος, ο Βιολογικός Δίσκος και το Σύστημα Compact με Αερισμό. Στη συνέχεια αφού έγιναν οι απαιτούμενοι υπολογισμοί για καθένα σύστημα ξεχωριστά, έγινε προσπάθεια να επιλεχθεί το βέλτιστο σύστημα με τη χρήση μιας μεθόδου Πολυκριτηριακής Ανάλυσης. Tα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιήσαμε για την αξιολόγηση των συστημάτων ήταν τα εξής: κατασκευαστικό κόστος, λειτουργικό κόστος, απαιτούμενη έκταση που καταλαμβάνουν. Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης που μπορεί να έχουν και η κοινωνική αποδοχή τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.