Επιπτώσεις της ρύπανσης στην ποιότητα νερών του Πηνειού ποταμού και προτάσεις αντιμετώπισης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Επιπτώσεις της ρύπανσης στην ποιότητα νερών του Πηνειού ποταμού και προτάσεις αντιμετώπισης

Δόκου, Κατερίνα
Λιάπη, Δέσποινα

Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης του οικοσυστήματος του Πηνειού Ποταμού και των παραποτάμων του είναι τα βιομηχανικά και αστικά λύματα και οι γεωργικές καλλιέργειες. Η χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στη γεωργία αποτελούν τους κύριους παράγοντες γεωργικής ρύπανσης που έχει σαν συνέπεια τη ρύπανση και υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, των υπογείων υδάτων και επιφανειακών υδατορευμάτων. Η γεωργική ρύπανση οφείλεται κυρίως στις αζωτούχες και φωσφορικές ενώσεις που προέρχονται από τα λιπάσματα, στις οργανικές ύλες από τις κοπριές, καθώς και στα διάφορα φυτοφάρμακα. Η γεωργική ρύπανση γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στη λεκάνη της Θεσσαλίας η οποία καλλιεργείται εντατικά και γίνεται σημαντική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

Thesis
NonPeerReviewed

Μόλυνση υδάτων
Ποταμοί
Λύματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.