Η εφαρμογή του συστήματος της ολοκληρωμένης διαχείρισης στη καλλιέργεια του κερασιού στο συνεταιρισμού ΑΓΡΑ Ν. Πέλλας (ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2–1 ΚΑΙ AGRO 2–2)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η εφαρμογή του συστήματος της ολοκληρωμένης διαχείρισης στη καλλιέργεια του κερασιού στο συνεταιρισμού ΑΓΡΑ Ν. Πέλλας (ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2–1 ΚΑΙ AGRO 2–2)

Γιόνδη, Κυριακή

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Άγρα ιδρύθηκε το 1996, αλλά ως Πρωτοβάθμιος Γεωργικός Πιστωτικός Οργανισμός λειτουργεί από το 1927. στις αρχές του 2005 συμφωνήθηκε και άρχισε να ισχύει το Πιστοποιητικό Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων των προτύπων AGRO 2-1 (προδιαγραφή) και AGRO 2 – 2 (Απαιτήσεις για την εφαρμογή) και τον κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Βασικότερο κομμάτι της επιτυχίας του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι η ανάπτυξη στρατηγικών, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές μεθόδους και τακτικές που έχει στη διάθεσή του ο κάθε παραγωγός ξεχωριστά. Ένας επιτυχημένος εφαρμοστής συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης θα πρέπει να αξιολογεί όλες τις εναλλακτικές λύσεις και να εφαρμόσει την οικονομικότερη και πιο εφικτή για αυτόν. Γίνεται φανερό ότι η αποτελεσματικότητα και επιτυχία των συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης εξαρτάται εν τέλει από τον παραγωγό και όσους συμμετέχουν στη διαχείριση της καλλιέργειας.

Thesis
NonPeerReviewed

Κερασιά
Αγροτική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.