Καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών υπαίθρια και υπό κάλυψη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών υπαίθρια και υπό κάλυψη

Μιχαηλίδης, Απόστολος

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η συγκέντρωση πληροφοριών γύρω από τις καλλιεργητικές τεχνικές των αρωματικών φυτών. Χρήσιμες πληροφορίες μπορεί να μας παρέχει η επιστημονική κοινότητα μέσα από την βιβλιογραφία, όμως ο συνδυασμός θεωρίαςκαι πράξης μπορεί να αποβεί πιο εποικοδομητικός. Καλλιεργήσαμε λοιπόν ενδεικτικά, ορισμένα αρωματικά φυτά για να τα γνωρίσουμε καλύτερα. Από την καλλιέργεια αποκομίσαμε πρώτα απ’ όλα την εμπειρία της πρώτης επαφής με την καλλιέργεια των αρωματικών φυτών και έπειτα ένα αξιόλογο φωτογραφικό υλικό από την ανάπτυξη τους. Επίσης αποκομίσαμε ορισμένες πληροφορίες, σχετικά λίγες μπροστά στα στοιχεία που μας παρέχει η επιστημονική κοινότητα, σημαντικές όμως, διότι είναι εμπειρικές. Η εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζονται γενικά στοιχεία για την καλλιέργεια των αρωματικών φυτών. Στο δεύτερο παρουσιάζονται στοιχεία απότην καλλιέργεια μερικών από τα σημαντικότερα αρωματικά φυτά σε συνδυασμό με το υλικό που αποκομίσαμε από την ενδεικτική καλλιέργεια αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Αρωματικά φυτά
Φαρμακευτικά φυτά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.