Η καλλιέργεια και η μετασυλλεκτική καλλιέργεια του βαμβακιού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η καλλιέργεια και η μετασυλλεκτική καλλιέργεια του βαμβακιού

Δέϊκος, Γεώργιος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσεγγίσει, να καταγράψει και να παρουσιάσει τη σημερινή κατάσταση της βαμβακοκαλλιέργειας με ιδιαίτερη έμφαση στο στάδιο της μετασυλλεκτικής διαχείρισης του βαμβακιού. Από τη στιγμή που φυτρώνει στο χωράφι μέχρι τη στιγμή της εκκόκκισης του. Ακόμα καταγράφονται η συμπεριφορά και η απόδοση της αγοράς – προσφορά και ζήτηση, όπως επίσης αναφέρονται η κυβερνητική πολιτική και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το βαμβάκι. Αναλυτικότερα στη παρούσα εργασία στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η καταγωγή και ο τρόπος διάδοσης του βαμβακιού μέσα στο χρόνο. Στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα είδη οι ποικιλίες και η καλλιέργεια του βαμβακιού. Στο τέταρτο κατά σειρά κεφάλαιο παρουσιάζεται η μετασυλλεκτική μεταχείριση του βαμβακιού, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο ακολουθεί η προσφορά του. Το έκτο κεφάλαιο ασχολείται με το βαμβάκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην παγκόσμια αγορά, ενώ στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο μελετάται η δομή της αγοράς.

Thesis
NonPeerReviewed

Βαμβάκι - Ασθένειες και παράσιτα
Βαμβάκι - Εμπόριο και παραγωγή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.