Φυτοπαθολογικά προβλήματα στην καλλιέργεια του καπνού στην επαρχία Ελασσόνας του Ν . Λαρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Φυτοπαθολογικά προβλήματα στην καλλιέργεια του καπνού στην επαρχία Ελασσόνας του Ν . Λαρίσης

Παπαζήση, Καλλιόπη

Η καλλιέργεια του καπνού αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές γεωργικές απασχολήσεις. Αξιοποιεί κατά τον καλύτερο τρόπο το κατάλληλο για καπνοκαλλιέργεια εδαφοκλιματικό περιβάλλον. Αξιοποιεί τα ειδικευμένα γεωργικά και εργατικά χέρια και μετέχει διαρθρωτικά στην εθνική οικονομία διότι αποτελεί τη βάση ή και το αποκλειστικό εισόδημα 100.000 οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. Ο καπνός αποτελεί πρώτη ύλη για την καπνοβιομηχανία. Στην Ελλάδα υπάρχουν και λειτουργούν μεγάλες μονάδες καπνοβιομηχανίας, που κατεργάζονται τα εγχώρια καπνά και απασχολούν χιλιάδες καπνεργάτες.Σκοπός της είναι η περιγραφή και η παρουσίαση της εξέλιξης του καπνού στην Επαρχία Ελασσόναςκαθώς και τα φυτοπαθολογικά προβλήματα τη Σ’όλες τις καπνοπαραγωγικές περιφέρειες και κυρίως στην Καβάλα, Δράμα, Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Αγρίνιο, Καλαμάτα, Λάρισα, λειτουργούν εξαίρετα καπνεργοστάσια με συγχρονισμένες εγκαταστάσεις τα οποία παράγουν καλής ποιότητας τσιγάρα και σε πολλές ποικιλίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Καπνός - Επεξεργασία
Φυτά - Ασθένειες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.