Χρήση υδρόφιλων χημικών ενώσεων στην απομάκρυνση υγρασίας του βιοντίζελ

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2012 (EL)
Χρήση υδρόφιλων χημικών ενώσεων στην απομάκρυνση υγρασίας του βιοντίζελ

Μουρελάτου, Σταματίνα

Στη παρούσα πτυχιακή θα ασχοληθούμε με υγρά καύσιμα, όπως το Diesel, και το Biodiesel. Θα αναλύσουμε τη χημική σύσταση του πετρελαίου και τις ιδιότητες Diesel. Επίσης θα μελετήσουμε την υγρασία του Biodiesel και τους τρόπους αντιμετώπισης που χρησιμοποιούν. Στη πειραματική διαδικασία χρησιμοποιούμε υδρόφιλα πολυμερή για την απομάκρυνση της υγρασίας από το Biodiesel, μια καινούρια μέθοδος η οποία αποτελεί νέους δρόμους για την αντιμετώπιση και απομάκρυνση της υγρασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Πετρέλαιο
Βιοκαύσιμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.