Περιβαλλοντικά προβλήματα στο Δέλτα του Αξιού και προτάσεις αντιμετώπισης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Περιβαλλοντικά προβλήματα στο Δέλτα του Αξιού και προτάσεις αντιμετώπισης

Μελλίδης, Ιώαννης

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την καταγραφή και την προκαταρκτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων του Δέλτα του ποταμού Αξιού και καταλήγει σε ορισμένα βασικά συμπεράσματα και προτάσεις για την αντιμετώπιση τους. Επειδή το Δέλτα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης υδρολογικής λεκάνης του Αξιού η εργασία εξετάζει πρώτα την κατάσταση και τα περιβαλλοντικά προβλήματα της ευρύτερης υδρολογικής λεκάνης του ποταμού, η οποία ως γνωστό μοιράζεται ανάμεσα στη Π.Γ.Δ.Μ. και την Ελλάδα, και στην συνέχεια καταλήγει στην υδρολογική λεκάνη του Δέλτα. Ο έλεγχος και η διαχείριση των ποταμών χρειάζεται καθ’ όλη την διαδρομή της λεκάνης απορροής του με σκοπό να παρέχει ένα σχέδιο προστασίας του από την ρύπανση. Σε διασυνοριακούς ποταμούς αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο γιατί εμπλέκονται δύο κράτη και η νομοθεσία των χωρών αυτών αλλά ακόμα και η Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης όπου έχει ιδρυθεί για την προστασία των υδάτων στα Βαλκάνια δημιουργούν πολλά προβλήματα στην αντιμετώπιση της ρύπανσης για τα συμφέροντα τις κάθε χώρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μόλυνση υδάτων
Ποταμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.