Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων: Βιοαέριο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων: Βιοαέριο

Κωστάκη, Ειρήνη

Το βιοαέριο παράγεται από την αναερόβια, κυρίως, αποσύνθεση οργανικών απορριμμάτων που συγκεντρώνονται σε χωματερές. Αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα μαζί με υδρατμούς και μικρές ποσότητες οργανικών ενώσεων. Η σημαντική περιεκτικότητα μεθανίου καθιστά το βιοαέριο κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας (ηλεκτρικής και θερμικής). Η χρήση του ως πηγή ενέργειας προϋποθέτει την ύπαρξή του σε σταθερά επαρκή ποσότητα και σταθερά κατάλληλη ποιότητα. Βιοαέριο μπορεί να παραχθεί και από τη χώνευση γεωργικών και κτηνοτροφικών υπολειμμάτων. Πολλά αγροτικά νοικοκυριά στον τρίτο κόσμο καλύπτουν τις ανάγκες τους για θέρμανση/μαγείρεμα παράγοντας βιοαέριο με πρωτόγονο τρόπο. Η εκμετάλλευση του βιοαερίου από τις χωματερές είναι μια λύση που κερδίζει συνεχώς υποστηρικτές. Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την παραγωγή βιοαερίου στον Κεντρικό ΧΥΤΑ Νήσου Λέσβου. Η έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ έγινε πιλοτικά τον Οκτώβριο του 2009. Ο τρόπος διαχείρισης βιοαερίου που θα εφαρμοστεί στην παρούσα περίπτωση είναι η μέθοδος της εξαερώσεως με εξαναγκαστική άντληση με κατακόρυφους αγωγούς, όπου το βιοαέριο θα οδηγείται προς πυρσό καύσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα
Βιοαέριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.