Περιβαλλοντικές επιπτώσεις μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών

Παπαδοπούλου, Ευαγγελία

Στην εποχή μας η υδροηλεκτρική ενέργεια κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Όσον αφορά τη χώρα μας όμως, μέχρι σήμερα, η ένταξη των υδροηλεκτρικών έργων στο ενεργειακό σύστημα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Τα υδροηλεκτρικά έργα είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων έργα πολλαπλού σκοπού, καθώς εκτός από τον βασικό τους ρόλο, αυτόν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για ύδρευση, άρδευση, αντιπλημμυρική προστασία, αναψυχή, ιχθυοκαλλιέργειες και αθλητικές δραστηριότητες συμβάλλοντας έτσι στην οικολογική - τουριστική ανάπτυξη της εκάστοτε χώρας. Οι Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΜΥΗΣ) αποτελούν στη χώρα μας, λόγω του πλούσιου υδατικού δυναμικού της, από τις πιο διαδεδομένες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε σύγκριση με τις συμβατικές μορφές ενέργειας (λιγνίτης, πετρέλαιο) παρουσιάζουν σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα. Παρά ταύτα, σε μερικές περιπτώσεις, τοπικές οργανώσεις ή η τοπική κοινωνία αντιτίθεται στην κατασκευή των Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών εξαιτίας κάποιων ενδεχόμενων αρνητικών περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων ή λόγω εξυπηρέτησης ιδίων οικονομικών τους συμφερόντων, παραβλέποντας τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από τέτοια έργα.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβαλλοντικές απόψεις
Υδροηλεκτρικά έργα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.