Η καλλιέργεια της Αμπέλου στη Σάμο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η καλλιέργεια της Αμπέλου στη Σάμο

Πέτρου, Αικατερίνη

Το αμπέλι αποτελεί τη σημαντικότερη και πιο προσοδοφόρο καλλιέργεια για τη Σάμο, παράλληλα με την ελαιοκαλλιέργεια. Η ενασχόληση με το αμπέλι παρέχει το κύριο εισόδημα για τους κατοίκους του νησιού, ιδιαίτερα των ορεινών και ημιορεινών περιοχών. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιχειρήθηκε να γίνει μια καταγραφή της σημερινής κατάστασης της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοπαραγωγής στη Σάμο. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στις καλλιεργούμενες ποικιλίες, στις αμπελοκομικές τεχνικές που εφαρμόζονται στην περιοχή, καθώς και στους παραγόμενους τύπους οίνου. Σήμερα ο αμπελώνας της Σάμου ανέρχεται σε 16.000 στρέμματα, σχεδόν όλα διαμορφωμένα σε πεζούλες, που σε συνδυασμό με την πυκνή βλάστηση του νησιού, δημιουργούν ένα αξέχαστο σκηνικό.

Thesis
NonPeerReviewed

Οίνος και οινοποιία
Αμπελοκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.