Αξιολόγηση 19 υψηλοαποδοτικών διαλόγων φασολιού σε περιβάλλον θερμoκηπίου = Valuation of 19 high-yield selection beans in greenhouse conditions

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αξιολόγηση 19 υψηλοαποδοτικών διαλόγων φασολιού σε περιβάλλον θερμoκηπίου = Valuation of 19 high-yield selection beans in greenhouse conditions

Καπετάνιος, Θεόδωρος
Πουρνάρης, Ιωάννης

Ο αριθμός των ειδών που περιλαμβάνονται στο γένος Phaseolus δεν είναι πλήρως γνωστός, αν και θεωρείται ότι φθάνει τα 150 είδη. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η καλλιέργεια του κοινού φασολιού και παράλληλα τα αποτελέσματα πειράματος κατά το οποίο αξιολογήθηκε η απόδοση σε συνθήκες θερμοκηπίου 19 υψηλοαποδοτικών διαλόγων φασολιού με μάρτυρες τους αρχικούς πληθυσμούς. Βρέθηκαν δύο διαλογές Π να υπερέχουν σημαντικά το9υ αντίστοιχου πληθυσμού ενώ δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στην απόδοση μεταξύ των διαλόγων Ν και του αντίστοιχου πληθυσμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτική παραγωγή
Φασόλια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.