Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ιατρικά απόβλητα

Πιπέρα, Ειρήνη
Παλάβρα, Εμμανουέλα

Τα ιατρικά απόβλητα αποτελούν ένα από τα βασικότερα προβλήματα αναφορικά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ασφάλεια των εργαζομένων και η εξασφάλιση της υγιεινής της εργασίας προστατεύεται και προάγεται από την αντίστοιχη εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Η στάση και η συμπεριφορά των εργαζομένων σε σχέση με την διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση των παραγόντων για την εξασφάλιση υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος, τόσο για τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας όσο και για τους εργαζόμενους. Εάν οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν επιμελώς τον εσωτερικό κανονισμό διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, που οφείλει να διέπει κάθε υγειονομική μονάδα, ο επαγγελματικός κίνδυνος είναι μεγάλος. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να περιγράψει τους τρόπους ασφαλούς διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων και ιδιαίτερα των νοσοκομειακών, έτσι ώστε οι κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον να είναι κατά το δυνατόν λιγότεροι. Τέλος, γίνεται αναφορά στα Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που αναπτύσσονται σήμερα στους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των υγειονομικών μονάδων.

Thesis
NonPeerReviewed

Νοσοκομειακά απόβλητα - Διαχείριση
Απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.