Κυριότερα έντομα του ηλίανθου στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Κυριότερα έντομα του ηλίανθου στην Ελλάδα

Τζαμαντάκης, Χρήστος

Η εργασία αυτή στο πρώτο μέρος ασχολείται κυρίως με τον ηλίανθο (βοτανικά χαρακτηριστικά, οικολογικές απαιτήσεις, καλλιεργητικές φροντίδες). Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται τα κυριότερα έντομα του φυτού τα οποία προκαλούν σημαντικές ζημιές με αποτέλεσμα το κόστος του παραγωγού να αυξάνεται. Τα έντομα αυτά ανήκουν σε διάφορες τάξεις και οικογένειες και για κάθε ένα από αυτά περιγράφεται η μορφολογία, η βιολογία, η ζημιές και η καταπολέμηση. Οι ζημιές από τα έντομα προκαλούνται τόσο στο υπόγειο μέρος του φυτού (ηλίανθος) όσο και στο υπέργειο μέρος. Η κάθε ζημιά εξαρτάται κυρίως από το είδος του εντόμου.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλίανθοι - Ασθένειες και παράσιτα
Φυτοπροστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.