Επεξεργασία υγρών αποβλήτων σφαγείου με ηλεκτροχημική οξείδωση: εφαρμογή ως προεπεξεργασία ή κύρια διεργασία επεξεργασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Επεξεργασία υγρών αποβλήτων σφαγείου με ηλεκτροχημική οξείδωση: εφαρμογή ως προεπεξεργασία ή κύρια διεργασία επεξεργασίας

Κανελλόπουλος, Ευθύμιος

Στην παρούσα εργασία έγιναν πειραματικές δοκιμές ηλεκτροχημικής οξείδωσης υγρών αποβλήτων σφαγείων και εξετάσθηκε η δυνατότητα εφαρμογής της διεργασίας αυτής ως προεπεξεργασία ή ως κύρια διεργασία επεξεργασίας σε μια βιομηχανία με υψηλό οργανικό φορτίο. Αναφέρονται η σύσταση, τα χαρακτηριστικά και οι μέθοδοι επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Αναφέρονται η θεωρία της ηλεκτρόλυσης, τα είδη της ηλεκτροχημικής οξείδωσης και τα ηλεκτρόδια που βρίσκουν εφαρμογή σε τέτοιες διεργασίες. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα βασικά στάδια παραγωγής στα σφαγεία, τα χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν, καθώς και οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές πρόληψης και αντιμετώπισης της ρύπανσης. Περιγράφεται το πειραματικό μέρος που αποτελεί την επεξεργασία υγρού αποβλήτου σφαγείου καθώς και συνθετικού διαλύματος προσομοιωμένο σε αυτό. Περιγράφονται η σύσταση του προς επεξεργασία υγρού αποβλήτου, η μεθοδολογία, οι διατάξεις που χρησιμοποιήθηκαν, και τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ηλεκτροχημικής οξείδωσης στην επεξεργασία του υγρού αποβλήτου.

Thesis
NonPeerReviewed

Χημικές διεργασίες
Υγρά απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.