Οι επιπτώσεις της αιολικής ενέργειας στο περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Οι επιπτώσεις της αιολικής ενέργειας στο περιβάλλον

Καραγιάννη, Κωνσταντίνα
Σταύρου, Βασίλειος

Η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ενέργειας και να βελτιώσει την κατάσταση του περιβάλλοντος. Την σημερινή εποχή η αιολική ενέργεια αποτελεί μια μορφή ενέργεια ανταγωνιστική και με προοπτικές. Παράλληλα δημιουργούνται και έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα από την καύση των συμβατικών καυσίμων, ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες δεν είναι σε θέση να αντέξουν το κόστος της προστασίας του περιβάλλοντος. Συνεπώς θα αυξήσουν τους ρυθμούς καύσης πετρελαίου και άνθρακα, θα επιταχύνουν την αποψίλωση δασών ή θα στραφούν στην πυρηνική ενέργεια. Είναι λοιπόν αναγκαίο να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι παραγωγής ενέργειας που θα είναι ανεξάντλητες, περιβαλλοντικά ασφαλείς και διαθέσιμες παντού

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.