Αξιολόγηση λειτουργίας και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων = Assessment of operation and maintenance of wastewater treatment facility

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Αξιολόγηση λειτουργίας και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων = Assessment of operation and maintenance of wastewater treatment facility

Αμβροσιάδου, Ευγενία
Παπαδοπούλου, Κωνσταντία

Η εργασία επιχειρεί να συμβάλλει στην επίτευξη μιας οργανωμένης και αποδοτικής διαχείρισης των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων που λειτουργούν στην χώρα αλλά και των ενεργειών αντιμετώπισης των βασικότερων προβλημάτων καθώς καιτην διαμόρφωση προγράμματος για υποστήριξη του ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.