Η χλωρίωση και οζονίωση ως μέθοδοι απολύμανσης υγρών αποβλήτων: η περίπτωση δύο βιολογικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η χλωρίωση και οζονίωση ως μέθοδοι απολύμανσης υγρών αποβλήτων: η περίπτωση δύο βιολογικών

Λόγχη, Πηνελόπη

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της σημαντικότητας των συστημάτων απολύμανσης δυο εγκαταστάσεων ενεργού ιλύος οι οποίοι χρησιμοποιούν ως μέσο απολύμανσης χλώριο ή όζον. Αρχικά επιτυγχάνεται η ανάλυση της προέλευσης των λυμάτων και εν συνεχεία οι τρόποι με τους οποίους είναι εφικτό να απολυμανθούν. Επιπρόσθετα γίνεται μια αναφορά στον τρόπο επιλογής του κατάλληλου απολυμαντικού μέσου και εκτενής ανάλυση των δύο συμβατικών συστημάτων επεξεργασίας ενεργού. Τέλος μέσω φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων επιτυγχάνεται η κατάληξη και ο λόγος επιλογής του συγκεκριμένου μέσου απολύμανσης

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα - Βιολογική επεξεργασία
Υγρά απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.