Άρδευση και λίπανση βιολογικών καλλιεργειών στο Νομό Σερρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Άρδευση και λίπανση βιολογικών καλλιεργειών στο Νομό Σερρών

Κουλέτσος, Νικόλαος
Πιαστόπουλος, Δημήτριος

Η άρδευση και η λίπανση, όπως αυτές πραγματοποιούνται στη βιολογική γεωργία , καθώς και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν την αποδοτικότητα κάθε βιοκαλλιέργειας, είναι το αντικείμενο που θα απασχολήσει την παρούσα εργασία. Για το σχηματισμό μιας περισσότερο ολοκληρωμένης εικόνας, σχετικά με την άρδευση και τη λίπανση βιολογικών καλλιεργειών, κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθούν και ορισμένα, ποιοτικά και ποσοτικά στατιστικά στοιχεία, σχετικά με το γενικότερο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτική ανάπτυξη
Βιολογικά προϊόντα
Βιολογική γεωργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.