Προσομοίωση λειτουργίας μονάδας συν επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Προσομοίωση λειτουργίας μονάδας συν επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή Καστοριάς

Σπέρκος, Χαράλαμπος

Με τα προγράμματα προσομοίωσης γίνεται εύκολα, γρήγορα και κυρίως με μεγάλη ακρίβεια ο σχεδιασμός πολλών βιομηχανικών εφαρμογών. Στην παρούσα φάση η χρήση ενός τέτοιου προγράμματος στην περίπτωση της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων μας επιτρέπει να έχουμε μια πλήρη εικόνα όσον αφορά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε και τις παραμέτρους που πρέπει να συμπεριλάβουμε, ώστε να πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στις διάφορες εφαρμογές και στα πλεονεκτήματα της χρήσης ενός τέτοιου προγράμματος όπως του Super Pro Designer που χρησιμοποιήσαμε, αναφέρονται στη συνέχεια.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα - Βιολογική επεξεργασία
Προσομοίωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.